information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Dialogmöte den 20 januari

2 mars 2021

Svenska ESF-rådet har haft ett digitalt dialogmöte den 20 januari med externa aktörer i samband med skrivandet av den nationella handlingsplanen. Under seminariet kom det en del frågor i chatten som även besvarades där. Vi har sammanställt frågor och svar, ni hittar dom längre ned på sidan.

Bildspelet från dagen kan du också ta del av påföljande länk, Återkopplingsseminarium ESF-rådet Nationell handlingsplan 210120

Chatfrågor med svar från återkopplingsmöte 20 januari

Den 20 januari genomförde ESF-rådet i samarbete med Ramboll ett möte med de externa aktörer som vi fört dialog med i framtagandet av vår nationella handlingsplan. De frågor som ställdes i chatten, som vi inte hann svara på under mötet, presenteras nedan med svar.

 1. Vet vi något om tidsplanen?
  – Planen är i nuläget att ett förslag till nationell handlingsplan ska vara klar till midsommar. Dock kan den inte fastställas innan programmet ESF+ är beslutat. Detta sagt med reservation för eventuella ändringar eller oförutsedda händelser.
 2. Vad menar vi med att programmet ska vara klart först?
  – Se föregående svar.
 3. Kan det bli aktuellt med utlysningar till hösten 2021?
  Om programmet (ESF+) beslutas så kan det komma att bli aktuellt med utlysningar i den nya programperioden under senare delen av 2021.
 4. Kommer handlingsplanens uppdateringar att synkas med regionernas? Hur?
  Handlingsplanen skrivs på sju år. Till denna finns en utlysningsplan som uppdateras löpande. Nationella enheten på ESF-rådet avser att väva ihop regionernas behov och verksamhet med det nationella perspektivet. Detta med utgångspunkt från den totala verksamheten och inte från handlingsplanerna specifikt. De regionala handlingsplanerna präglar regionernas prioriteringar. Och nationella enheten för dialog med regionerna, därmed kommer handlingsplanerna indirekt att samordnas med varandra.
 5. Handlar ”effekt” om att effektivt kompensera negativa utfall från dysfunktionella samhällssystem, eller påverka och bidra till en omställning av dysfunktionella samhällssystem?
  Socialfondsprojekt syftar till att bidra till effekt på individ-, organisation- och system-/strukturnivå.
 6. Varför saknades Skolverket i dialogerna?
  Skolverket var inbjudna till dialogträffen i höstas men saknades av någon anledning på PowerPoint-presentationen i uppräknandet av deltagande aktörer. Vi beklagar detta.
 7. Ska vi skriva/Har vi skrivit något om vår syn på evidensbegreppet?
  Vi har idag inget svar på huruvida vår syn på evidensbegreppet kommer klargöras i handlingsplanen.
 8. Hur vägs coronapandemin in i handlingsplanen? (omvärldsanalysen, ESF+ etc.)
  Via de dialogmöten vi haft med externa aktörer samt att vi har beställt en kompletterande analys till vår omvärldsanalys som väger in effekterna från Corona.
 9. Har vi noterat målkonflikter i dialogerna?
  Vissa målkonflikter kan spåras i svaren från dialogerna. Detta är ännu inte ”färdiganalyserat” men som nämndes i mötets chatt så prioriteras till exempel ”Det livslånga lärandet” men inte att människor ska jobba längre, dvs när yrkessysselsatta övergår i pension. Resultatet från dessa dialoger vävs ihop med resultat från andra delar i skrivandet av den nationella handlingsplanen.
 10. Vad hände med utlysningsidéer från civilsamhället?
  När vi gör vår utlysningsplan kommer alla idéer och inspel som inkommit från dialogerna att vägas in. Alla idéer kommer inte att utmynna i utlysningar men de kommer tas upp till diskussion och övervägande.