Ledamöter Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Ordförande: Per Eriksson (C), Region Jönköpings län
Sekreterare: Slawomir Demkowicz-Dobrzanski
Vid eventuella frågor som berör Strukturfondspartnerskapet, kontakta: slawomir.demkowicz-dobrzanski@kronoberg.se.

Kommuner och landsting    

Andreas Unger (M), Region Gotland
Helena Bogsjö (S), Region Gotland
Stefan Nypelius (C), Region Gotland
Carl-Olof Bengtsson (S), Region Kronoberg
Helen Bengtsson (S), Region Kronoberg
Ingemar Swalander (M), Region Kronoberg
Nena Stamenkovic (S), Region Jönköpings län
Tommie Ekered (M), Region Jönköpings län
Malin Anell (S), (viceordförande), Region Kalmar län
Robin Hanzl (M), Region Kalmar län
Stihna Johansson Evertsson (C), Region Kalmar län

Arbetsmarknadens organisationer                

Anders Borgehed, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Camilla Stridh, LO/IF Metall Småland och Öarna

Marie Strandberg, TCO/Unionen Region Småland

Weronica Stålered, Hela Sverige ska leva Kalmar län

Länsstyrelsen

1 vakans, nomineringsprocess på gång
Nina Elmsjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Försäkringskassan                  

Lena Söderholm, Småland Sydost

Arbetsförmedlingen               

Charlotte Humling, Region Öst

Universitet/Högskola             

Gunilla Rosenqvist, Uppsala universitet

Näringsliv       

Frida Boklund, Företagarna Jönköping

Intresseorganisationer och föreningar         

Ewa Engdahl, Coompanion Kalmar län

Innehåll på sidan