Utsedda ledamöter Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland

Ordförande

Sara Nylund, Region Västernorrland, ordförande

Ledamöter

Jonas Andersson, Region Jämtland Härjedalen, vice ordförande
Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen
Oscar Andersson, Region Västernorrland
Robert Thunfors, Region Västernorrland
Lars-Gunnar Nordlander, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Effie Kourlous, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Erik Lövgren, Kommunförbundet Västernorrland
Ida Stafrin, Kommunförbundet Västernorrland
Elisabeth Kråik, Sametinget
Annica Westerlund, Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen
Daniel Gustavsson, Länsstyrelsen Västernorrland
Annika Källgård, Försäkringskassan
Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingen
Anna Olofsson, Mittuniversitetet
Magnus Hallberg, RISE
Roger Lindell, LO
Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige, presidieledamot
Per-Olof Wallberg Persson, Coompanion

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Mia Patino Stålgren
E-post: anna-maria.patino.stalgren@rvn.se

Innehåll på sidan