Tystnad. tagning. kompetensutmaning

Filminspelning i en trädgård.

Publicerad: 8 maj 2023

Våren 2020 inleddes ett unikt samarbete inom Film&TV- branschen. Då samlade Film&TV-Producenterna flera bolag, parter och finansiärer inom branschen för att gemensamt säkra kompetensförsörjningen inom film och tv. Resultatet blev: Yrkesnämnden för Film och TV. Ett projekt som är finansierat av Europeiska socialfonden och som arbetat strategiskt med branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Personalfrågan inom Film&TV- branschen har länge varit eftersatt. Efterfrågan på kvalificerad personal har ökat stort de senaste åren samtidigt som det varit en låg tillströmning av ny arbetskraft. Även behovet av att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb har varit tydligt under en längre tid och är en av anledningarna till varför projektet kom till. Charlotte Gimfalk, som drivit projektet och nu är verksamhetsledare för yrkesnämnden, berättar om en bransch i snabb förändring.

– Film- och tv-produktioner aktualiserar många typer av jobb och det finns förutsättningar för samordning av kompetens med olika yrkesområden, inklusive personer långt från arbetsmarknaden. Det kan handla om chaufförer, snickare, målare, elektriker, frisörer, grafiker, it-tekniker, montörer, ekonomer och projektkoordinatorer. Det handlar om kvalificerade jobb, ofta utanför storstadsregionerna. För att vi i Sverige ska kunna vara ett produktionsvänligt land, alltså ett land där andra länder ska vilja komma och spela in här och använda lokal arbetskraft, så behövdes det en struktur och det är där som yrkesnämnden kommer göra stor nytta för att säkerställa kompetensen.

Charlotte Gimfalk har drivit projektet och är nu verksamhetsledare för yrkesnämnden.

Yrkesnämnden tog fram strategier

Den nya yrkesnämnden, som består av film- och tv-industrins parter och centrala aktörer, har samarbetat och tagit fram strategier för branschen. De har tillsammans enats om att fokusera på fyra områden där behovet av insatser är som störst:

  • Kvalifikationer och kompetenskrav för olika positioner inom film- och TV-produktion. Detta för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.
  • Modeller för validering av kompetens hos yrkesverksamma inom branschen för att upprätta en databas över medarbetare med formellt erkänt kunnande.
  • Förmedling av branschens kompetensbehov till utbildningar för att säkerställa framtida medarbetares kunnande, samt att erbjuda validering och certifiering i samverkan med utbildningar och stötta i att kvalitetssäkra det arbetsbaserade lärandet. 
  • Etablering av hållbara samverkansstrukturer inom branschen på såväl lokal, regional och nationell nivå, samt samarbeta med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare.

Hur får vi produktioner att komma hit och våra inhemska att stanna?

Filmbranschen har under en längre tid efterfrågat produktionsrabatter för att underlätta utländska produktioner att spela in i Sverige men även att de inhemska ska välja att stanna kvar och spela in i Sverige. Branschen har pekat på att många andra europeiska länder redan infört liknande rabatter, vilket har gjort att inhemska produktioner i Sverige flytt utomlands av rent ekonomiska skäl. Och beslutet att införa detta även i Sverige togs i september 2022 och i november samma år kunde produktionsbolag söka stöd för att producera film och TV-serier i Sverige.

– Det är här som vårt jobb inom yrkesnämnden kommer göra stor skillnad för att kompetensförsörja branschen i Sverige. Finns det inte svensk personal för de utländska produktionerna som spelar in i Sverige så tar de med sig sina egna och då förlorar vi värdet av produktionsrabatterna. Yrkesnämndens arbete bidrar till att bygga upp ett branschövergripande system för att fylla på med kompetens och säkerställa en hållbar återväxt. Tillgång till kompetens skapar stark kapacitet, säger Charlotte Gimfalk.

En person som filmar med en filmkamera.

Vad säger folket i branschen?

– De flesta filmarbetare är frilansare och de har länge efterfrågat en tydligare struktur kring sina yrkesroller och arbetsbeskrivningar. Även producenter och bolag önskar ett system för att enklare kunna hitta nya kvalificerade medarbetare. Alla vill bredda rekryteringen och skapa tydligare vägar för den som vill jobba med film och tv. Arbetslivet efterfrågar mer branschnära utbildning och skolor vill stärka sina kontaktytor till företagen.

Vad var projektets bästa insats?

– Många har efterfrågat en lärlingsutbildning för film och tv, ett sätt att formellt lära sig jobbet på jobbet, och det har vi nu lyckats skapa genom ett samarbete med Komvux där Yrkesnämnden också erbjuder branschcertifiering till alla deltagare. Det betyder att det nu finns en påfart till film och tv-branschen i varje kommun, så det är bara stt säga “varsågod att börja”, avslutar Charlotte Gimfalk.

Läs mer

Läs mer om projektet och se på filmer om deltagare här: https://www.ynft.se/

Läs om projektet i projektbanken