2019/00517 - Film&TV-branschens yrkesnämnd

Name:
Film&TV-branschens yrkesnämnd
Region:
Stockholm
Projektägare:
Film- och TV-producenterna i Sverige ek för, Film- och TV-producenterna i Sverige ek för
Projektnummer:
2019/00517
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-12-30
Total projektbudget:
4 999 595
Beviljat ESF-stöd:
4 999 595
Kontaktperson:
Charlotte Gimfalk
E-post:
charlottegimfalk@gmail.com
Specifikt mål:
1.2

På grund av en kraftigt ökad efterfrågan inom svensk film- och TV-produktion råder idag en stor brist på personal i branschen. Arbetslivet utgörs av många och förhållandevis små produktionsbolag, med verksamheter som är projektfinansierade. För närvarande saknas en organisation för att arbeta strategiskt med branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Projektet ska verka för att säkra arbetslivets tillgång till kompetens och etablera en långsiktig struktur för att strategiskt driva branschens kompetensförsörjningsfrågor.

Exempel på vad en långsiktig struktur och organisation bör åstadkomma:
- Utveckla branschprocesser för att tydliggöra kompetenskrav, arbeta med kvalifikationer samt utreda system för att validera kompetens.
- Etablera samverkansstrukturer mellan bransch och utbildningar, erbjuda kunskapsöverföring samt verka för att öka mängden arbetsbaserat lärande.
- Synliggöra arbetstillfällen och rekryteringsvägar samt marknadsföra film och TV som en attraktiv arbetssektor.
- Kommunicera kompetensbehov och verka för att etablera nya utbildningar som matchar efterfrågan.