Tydlighet – en framgångsfaktor för minskad stress i skolan

Margita Toftén, biträdande rektor och Charlotta Söderbom, lärare i bild på Storsjögymnasiet.
Margita Toftén, biträdande rektor och Charlotta Söderbom, lärare i bild på Storsjögymnasiet.

Publicerad: 6 september 2023

Projektet Förebygga stress i skolvärlden gav lärarna på Storsjögymnasiet i Östersund nya insikter i hur de kan förhålla sig till sin egen stress. Skolan har även jobbat med studiestrategier och tagit fram lektionsmallar för att skapa tydlighet och lugn för eleverna.

Förebygga stress i skolvärlden var ett kompetensutvecklingsprojekt som riktade sig till personalen på Guldstadsgymnasiet i Skellefteå, Höga kustens teoretiska gymnasium i Örnsköldsvik och Storsjögymnasiet i Östersund. Målet var att minska stressen bland personalen och därmed minska sjukskrivningarna och säkra kompetensförsörjningen. Projektet har bestått av bland annat av föreläsningar, diskussioner, egen reflektion samt kollegialt lärande. Projektet har använt förstelärarna som verktyg för att arbeta operativt med projektets delmål.

Verktyg för stresshantering blev en ögonöppnare

Margita Toftén, biträdande rektor och Charlotta Söderbom, lärare i bild på Storsjögymnasiet har lång erfarenhet av läraryrket och hade sedan tidigare med sig en del redskap för att hantera stress. En orsak till stress bland många lärare på Storsjögymnasiet har varit att få tid till för- och efterarbete av lektionerna. Margita och Charlotta berättar att projektdeltagarna fick lära sig mer om hur de själva reagerar på stress och fick verktyg för att förebygga att ens egen stress påverkar andra under projektet.

– Vi fick tips på hur man kan förhålla sig till sin egen stress och fick lära oss mer om ”vilken typ av person är jag?”, ”hur påverkas jag av stress?”, ”hur reagerar jag när jag upplever stress?” och ”hur skulle jag kunna göra istället?”, säger Margita Toftén.

– Det blev en ögonöppnare för många av oss tror jag, säger Charlotta Söderbom.

Utställning om ungas psykiska ohälsa

Eleverna har även involverats på andra sätt i projektets operativa delmål. Skolan har arbetat med projektet Du är inte ensam som rör både delmål 1 – psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och delmål 2 – öka elevens närvaro. Projektets mål var att öka medvetenheten om att många elever mår väldigt dåligt.

Tavlor på utställning.
Utställning från projektet “Du är inte ensam”. Foto: Magnus Liljegren, regeringskansliet

– Kuratorns elever skrev texter om hur olika elever mår och sedan illustrerade mina bildelever texterna. Resultatet blev det en stor utställning här i Östersund. Sedan blev vi inbjudna till EU-konferensen High Level Meeting about Loneliness i Stockholm i april där vi fick visa utställningen för EU-delegater, Prins Daniel och Socialministern, säger Charlotta.

Lektionsmallar lanseras under hösten

I slutet av projektet började Storsjögymnasiet att arbeta med värdegrundsfrågor genom att ta fram studiestrategier för eleverna, ett arbete som fortsätter även efter projektets avslut. I det arbetet har förstelärarna tagit fram olika lektionsmallar för hur lärarna ska bemöta eleverna likvärdigt. De kommer att utgöra ett gemensamt ramverk för att hitta lugnet och tydligheten under lektionerna. Genom att skapa struktur för så många som möjligt på gruppnivå kan skolan hjälpa de med NPF-diagnoser på samma gång. På så sätt kan de undvika att enskilda elever behöver pekas ut i fråga om vilka arbetssätt som passar just den elevens behov.

– Vi strävar efter att skapa en tydlighet för eleverna så att de ska känna igen sig på lektionerna och att alla lektioner ska få en konsekvent struktur oavsett ämne. Tydlighet ger lugna elever och skapar i sin tur ett klimat som gör att både elever och lärare mår bra, struktur och tydlighet är framgångsfaktorer för alla, säger Margita.

Mallarna kommer att sjösättas under hösten 2023.

Om projektet

Förebygga stress i skolvärlden var ett ESF-projekt 2021–2023 som av initierades Honesta Skolutveckling AB. Projektet riktade sig till personalen på Honestas tre skolor; Guldstadsgymnasiet i Skellefteå, Höga kustens teoretiska gymnasium i Örnsköldsvik och Storsjögymnasiet i Östersund.

Övergripande mål:

  • minskade sjukskrivningar
  • lärare stannar kvar inom yrket
  • säkrad kompetensförsörjningen
  • ett mer hållbart arbetsliv för all personal.

Delmål:

  1. Stärka personalens kompetens kring anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa.
  2. Öka elevernas fysiska och mentala närvaro i klassrummet.
  3. Öka personalens kunskap kring tillgänglighet och icke-diskriminering samt hur man hanterar svåra situationer kopplat till värdegrundsfrågor.
Läs mer om projektet i projektbanken