2020/00570 - Förebygga stress i skolvärlden

Namn:
Förebygga stress i skolvärlden
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Honesta Skolutveckling AB, Honesta Skolutveckling AB
Projektnummer:
2020/00570
Planerat antal deltagare:
90
Projektperiod:
2021-03-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
6 615 686
Beviljat ESF-stöd:
3 077 482
Kontaktperson:
Pecka Marklund
E-post:
pecka.marklund@honesta.se
Specifikt mål:
1.1

Stressen ökar idag bland skolpersonal vilket leder till ökade sjukskrivningar, att lärare lämnar yrket och lärarbrist. Detta gör att vi får problem med vår framtida kompetensförsörjning och att andelen ickebehöriga lärare ökar.

De identifierade orsakerna är ökade anpassningskrav för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, elevers ökade frånvaro, för låg kunskap kring hur man hanterar utmaningar, svåra och spontana situationer kopplat till värdegrundsfrågor samt att organisationen inte är tillräckligt anpassad efter dagens skola.

Projektet kommer därför att kompetensutveckla skolpersonal inom Honesta skolutveckling AB:s identifierade problemområden: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, ledningsstöd, organisatorisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, stress, stresshantering, jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och fortbildning kring värdegrundsarbete.