information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00570 - Förebygga stress i skolvärlden

Projektnummer:
2020/00570
Projektägare:
Honesta Skolutveckling AB, Honesta Skolutveckling AB
Namn:
Förebygga stress i skolvärlden
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
90
Projektperiod:
2021-03-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
6 615 686
Beviljat ESF-stöd:
3 077 482
Kontaktperson:
Pecka Marklund
E-post:
pecka.marklund@honesta.se
Stödmottagare postnr:
83132
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Stressen ökar idag bland skolpersonal vilket leder till ökade sjukskrivningar, att lärare lämnar yrket och lärarbrist. Detta gör att vi får problem med vår framtida kompetensförsörjning och att andelen ickebehöriga lärare ökar.

De identifierade orsakerna är ökade anpassningskrav för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, elevers ökade frånvaro, för låg kunskap kring hur man hanterar utmaningar, svåra och spontana situationer kopplat till värdegrundsfrågor samt att organisationen inte är tillräckligt anpassad efter dagens skola.

Projektet kommer därför att kompetensutveckla skolpersonal inom Honesta skolutveckling AB:s identifierade problemområden: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, ledningsstöd, organisatorisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, stress, stresshantering, jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och fortbildning kring värdegrundsarbete.