Svenska ESF-rådet – året 2022

Vad har Svenska ESF-rådet bidragit till 2022?