Spången

Syftet med Spången var att utbilda Stockholms stads medarbetare utan formell kompetens inom vård och omsorg samt förskola och parallellt erbjuda vikarieanställningar för personer i utanförskap.

Det visade sig dock att en större andel av såväl vikarierna som den ordinarie personalen saknade den kunskapsnivå i det svenska språket som är avgörande för att kunna genomföra de gymnasiala studier som projektet erbjöd. Det visade sig också att många behövde utveckla sin studieteknik då ett stort antal av såväl medarbetarna som vikarierna hade kort studiebakgrund eller var ovana med den förhållandevis självständiga studieprocess som en samtida svensk gymnasieutbildning innebär. Många saknade också kunskap om digitalisering och dokumentation.

Utifrån de insikterna fick projektet ställa om och har också genomfört kurser i yrkessvenska. Det framkom att de medarbetare som fick chansen att gå dessa kurser inledningsvis var oroliga för att klara kursen. Men efteråt visade det sig att det gick över förväntan, och att flertalet beskriver att de genom kursen motiverats att studera vidare. Även en ”hybridkurs i yrkessvenska” har genomförts med gott resultat som syftar till att utveckla kursdeltagarnas kunskap i yrkessvenska, dokumentation, kommunikation och digitalisering.

Utvärderaren Sweco konstaterar att projekt som Spången är ett exempel på en insats där medarbetare förändrats i samband med utbildningsinsatsen. Det är alltså inte bara frågan om att förmedla kunskap i det svenska språket, digitalisering eller dokumentation. Det handlar lika mycket om att genom utbildningsinsatsen förändra en människas förhållande till andra människor och till det som vi ibland beskriver som samhället.

Då det saknas personer inom dessa bristyrken över hela landet och behovet av kompetensutveckling är skriande så kan projekt Spången säkert ge inspiration och lärdomar till andra.