Sju år med Socialfonden – ett axplock från perioden 2014-2020

Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. Genom fonden finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Syftet är att minska arbetslöshet och utanförskap och öka sammanhållningen inom EU.