Webbinarium: Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla (Programområde A2)

ESF-rådets sista inspirationswebbinarium inför den nya programperioden ESF+. Under webbinariet presenterar Carl Axelson från ESF-rådet programområde A2: Insatser riktade till individer utanför arbetsmarknaden.

Eva Thyselius på Jämställdhetsmyndigheten håller en dragning om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Eva Lindh Pernheim från Arbetsförmedlingen kommer att berätta om projektet Jämställd Etablering. Projektet är ett framgångsrikt exempel på projekt som skulle kunna drivas inom ramen för programområdet. Nedjma Chaouche modererar webbinariet.