Arbetsspår

Arbetsspår är ett projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden. Projektets övergripande mål är att utveckla metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets “individuellt alternativ”. Projektets samarbetsparter ska under projekttiden utveckla ett “arbetsspår” för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur.