information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Arbetsspår

Arbetsspår är ett projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden. Projektets övergripande mål är att utveckla metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets “individuellt alternativ”. Projektets samarbetsparter ska under projekttiden utveckla ett “arbetsspår” för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur.