Kompetensutveckling genom Europeiska socialfonden+

Världen har förändrats. Och arbetsmarknaden med den. Det har skapat behov av fler och nya kompetenser – en utmaning för både individer och företag.

Kompetensutveckling är nödvändigt för att Sverige ska förbli konkurrenskraftigt – i en snabbt föränderlig världsekonomi.

Därför har Svenska ESF-rådet, via Europeiska socialfonden, avsatt 185 miljoner euro som du som lokal, regional och nationell aktör kan söka för att utbilda din personal.

Tack vare insatserna förväntas över 100 000 personer kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Kompetensutveckling med Modda Sörmland - kortversion

Projektet “Modda Kompetens – upplevelsebaserat lärande i skolan” i Region Sörmland har jobbat med kompetensutveckling av sina medarbetare inom skolan i ny teknik i form av XR (extended reality).

Kompetensutveckling på Scandic - kortversion

Scandic är ett av flera företag i Sverige som använt Europeiska socialfonden till att kompetensutveckla sin personal. Se filmen där Pia, som är projektledare för ESF-projektet “Hotellbranschen i förändring”, berättar om vikten av att se framåt och tänka nytt i en utmanande bransch.