Prognos över beslut och utbetalningar

Innehåll på sidan

Socialfonden

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Programperioden 2014-2020

Fead