information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Våra fonder

Svenska ESF-rådet har till uppgift att förvalta två fonder, dels Europeiska socialfonden och dels Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Du kan söka finansiering till projekt från dessa fonder.
hand-coins-2_Våra fonder

Innehåll

I programmet för ESF+ 2021-2017 finns en del som kallas Employment and Social Innovation (EaSI).
Genom Europeiska socialfonden kan du söka bidrag till projekt som förbättrar arbetsmarknaden.
Ett arbete pågår där vi förbereder oss för att förvalta fonden under nästa programperiod.
Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet. Här hittar du mer information om ÖK.
Insatser för arbetslösa till följd av pandemin.
Genom EU-fonden Fead kan du söka bidrag till projekt som ger stöd till dem som har det sämst ställt.
Här hittar du Socialfonden och Feads prognos över beslut och utbetalningsrapporter.
Sedan år 2000 har ESF-rådet ansvarat för olika EU-fonder. Läs om de gamla fonderna och vilket resultat de uppnått.