Våra fonder

Svenska ESF-rådet har till uppgift att förvalta två fonder, dels Europeiska socialfonden och dels Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Du kan söka finansiering till projekt från dessa fonder.
hand-coins-2_Våra fonder

Innehåll

Genom Europeiska socialfonden kan du söka bidrag till projekt som förbättrar arbetsmarknaden.
Genom EU-fonden Fead kan du söka bidrag till projekt som ger stöd till dem som har det sämst ställt.
Ett arbete pågår där vi förbereder oss för att förvalta fonden under nästa programperiod.
Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet. Här hittar du mer information om ÖK.
Sedan år 2000 har ESF-rådet ansvarat för olika EU-fonder. Läs om de gamla fonderna och vilket resultat de uppnått.
Insatser för arbetslösa till följd av pandemin.
Här hittar du Socialfonden och Feads prognos över beslut och utbetalningsrapporter.