24-008-S05 - Jämlikt lärande

Diarienummer:
24-008-S05
Namn:
Jämlikt lärande
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000265
Projektägare:
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej


Förstudien "Jämlikt lärande" är inriktad på att förnya och förbättra metoderna för kompetensutveckling i en alltmer digitaliserad och globaliserad värld, med särskild tonvikt på jämlikhet och tillgänglighet. Den tar sig an de utmaningar som offentliga sektorn, specifikt de 13 kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund, möter. Dessa utmaningar är en följd av snabba förändringar i arbetsmarknadens struktur och kompetenskrav, vilka drivs av teknologiska framsteg och demografiska förändringar. Inom välfärdssektorn är dessa utmaningar särskilt påtagliga, där behovet av effektiva och nyskapande lösningar är kritiskt för att kunna leverera högkvalitativa tjänster till en åldrande befolkning kombinerat med låga födelsetal.

Projektet fokuserar på att undersöka hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att utveckla personanpassade digitala assistenter, vilka skulle göra lärande och kompetensutveckling mer tillgängligt och skräddarsytt för individens behov. Detta inkluderar en noggrann analys av de befintliga systemen, identifiering av särskilda behov och utmaningar hos olika yrkesgrupper, samt utvärdering av potentiella tekniska lösningar. Genom att samarbeta med de ingående kommunerna i Göteborgsregionen och relevanta branschråd, strävar projektet efter att säkerställa att de utvecklade lösningarna är djupt förankrade och skräddarsydda för att möta regionens specifika behov och förutsättningar.