24-008-S01 - Kompetensutveckling med förare i Väst

Diarienummer:
24-008-S01
Namn:
Kompetensutveckling med förare i Väst
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2025-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000131
Projektägare:
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
46280
Stödmottagare ort:
VÄNERSBORG
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej


En fungerande kollektivtrafik är en viktig samhällsfunktion för att nå klimatmål, för att säkerställa en jämlik och jämställd tillgänglighet till transporter för alla. Tillräcklig förarkompetens är en förutsättning för en fungerande kollektivtrafik, därför behövs en kompetensutveckling av redan anställda för att hantera bristen på förarkompetens.

Förstudien syftar till att planera för ett antal genomförandeprojekt med kompetensutveckling av befintliga förare, av servicepersonal som behöver certifieringar för att framföra fordon och nyanställda förarkandidater.

Det är Västtrafik som har sett behoven i branschen och initierat en samverkan med avdelningen regional utveckling och Folkhögskoleförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. Samverkan sker med upphandlade bussföretag och företag inom anropsstyrd trafik, exempelvis färdtjänst. Samtal pågår med Göteborgs Spårvägar i syfte att ta ett helhetsgrepp över kompetensbehoven. I samtalen om gemensamma insatser deltar även utbildningsaktörer såsom vuxenutbildningarna i Göteborg (Studium), Stenungssunds och Uddevalla kommuner. Deltar gör även kommunalförbunden i Fyrbodal och Göteborgsregionen.

Förstudien avser att planera genomförandeprojekt med en kapacitet att öka förarkompetensen i en omfattning som svarar mot ett omedelbart behov av motsvarande 500-700 förare. Samt att finna modeller och lösningar som säkerställer att berörda organisationer kan tillföras en förarkompetens motsvarande 300 förare om året i överskådlig framtid genom mer permanenta lösningar.