24-007-S04 - MIMIS - Mikromeriter i Skåne

Diarienummer:
24-007-S04
Namn:
MIMIS - Mikromeriter i Skåne
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000255
Projektägare:
REGION SKÅNE
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
29189
Stödmottagare ort:
KRISTIANSTAD
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien syftar till att skapa en tydligare förståelse för mikromeriter och dess potential för stärkt kompetensförsörjning, kompetensutveckling och livslångt lärande, samt att identifiera behov, möjligheter och förutsättningar hos olika aktörer för att arbeta vidare med utveckling av mikromeriter i Skåne. Mikromeriter är ett sätt att dokumentera och kvalitetssäkra avgränsade insatser för lärande i mindre, självständiga och transparenta "moduler" och lyfts fram som en möjlighet att identifiera arbetsgivares kompetensbehov, öka matchningen, främja anställdas kompetensutveckling och företagens omställning, bredda rekryteringen, stärka valideringen och individuella kompetensportföljer. Utvecklingen av mikromeriter har hittills främst skett inom EU samt på nationell nivå. Målsättningen med förstudien är att skapa underlag för framtida genomförandeprojekt inom ESF+ PO A1. Underlaget kommer att bestå av en kartläggning samt förslag i form av prototyp(er)/visualisering av genomförande av mikromeriter i Skåne.