24-007-S02 - Förstudie Digga KAF

Diarienummer:
24-007-S02
Namn:
Förstudie Digga KAF
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001116
Projektägare:
HÖÖRS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
24321
Stödmottagare ort:
HÖÖR
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudie Digga KAF är ett projekt med syfte att undersöka kompetensbehoven hos medarbetare i delar av Höörs kommun, nämligen sektorn för Kultur, Arbete och Folkhälsa - KAF. Målgruppen är medarbetare i KAF. Vi har identifierat att det finns behov av kompetensutvecklingsinsatser inom det digitala området.
Under projektet kommer vi att analysera medarbetares behov av kompetensutveckling inom det digitala området, hitta samverkansparter, hitta olika typer av kompetensutvecklingsinsatser och reda ut finansieringsmöjligheter.
Målet med projektet är
1. formulera en ansökan till svenska ESF-rådet om medel för att bedriva kompetensutvecklingsinsatser som
2. har en planering hur med relevanta aktörer
3. har utrett olika typer av finansiering
4. har hittat samverkanspartner för att genomföra kompetensutvecklingsprojektet.