24-004-S07 - Förstudie Arbetsmarknad, Civilsamhälle och Kommun

Diarienummer:
24-004-S07
Namn:
Förstudie Arbetsmarknad, Civilsamhälle och Kommun
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2025-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8970003599
Projektägare:
SENSUS NORRLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
89134
Stödmottagare ort:
ÖRNSKÖLDSVIK
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Utflyttningen från Västerbottens lands- och glesbygd fortsätter att vara hög. Under 2022 flyttade 515 personer från Västerbottens 13 minsta kommuner (Umeå och Skellefteå exkluderade). Det är mer än snittet de senaste 25 åren. Vi ser att det finns och har funnits projekt som stimulerat inflyttning till Västerbotten som också har gett resultat. Under 2022 var det ett invandrarnetto på 1340 personer. Vi menar att minskningen av befolkningen i Västerbotten snarare beror på att vi inte lyckas hålla kvar personer i länet.

Civilsamhället och föreningslivet har en stor roll i lands- och glesbygd. Men vi ser att verksamheten i dessa föreningar och verksamheter kraftigt har minskat, inte minst sedan pandemin. Vi är oroliga att om civilsamhället med dess föreningar och organisationer utarmas på gles- och landsbygden minskas incitamenten till att bo kvar och utflyttningen ökar.

Utifrån ovan har vi en önskan om att genomföra en förstudie för att studera civilsamhället och föreningslivets roll för att minska utflyttningen från Västerbottens lands- och glesbygd. I vår förstudie vill vi undersöka vilka insatser som idag görs i olika kommuner, studera hur civilsamhället och föreningslivets behov av och inställning till en förändrad roll ser ut samt föreslå struktur, innehåll och organisation för ett kommande genomförandeprojekt.

Som studieförbund har vi goda kontakter med civilsamhället och föreningslivet. Vi menar att ett utökat ansvar, främst med att utveckla sig mot en social arbetsmarknad kan öppna upp för en ny roll för många aktörer i den sociala sektorn och bilda en ny form av arbetsmarknad, en arbetsmarknad som delvis bygger på andra värderingar och krav på företagande.

Förstudien planeras att starta den första augusti 2024 och vi söker cirka 1,4 miljoner kronor med en medfinansiering på 55%.