24-004-S06 - Framtidens Mötesplats

Diarienummer:
24-004-S06
Namn:
Framtidens Mötesplats
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2025-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8152000728
Projektägare:
STIFT PINGSTFÖRSAML SKOL- O KURSVERKSAMHET
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
59805
Stödmottagare ort:
MARIANNELUND
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Med upprättande av Framtidens Mötesplats i stadsdelen Ålidhem i Umeå vill Umeå folkhögskola och Umeå Pingstförsamling (tillsammans med LP-verksamheten i Umeå och PMU Second hand i Umeå) driva en holistisk verksamhet som främjar bildning, tro och tillit, ökad gemenskap och stärkt hälsa i lokalsamhället med omnejd. Målgruppen för Framtidens mötesplats är bred och såväl generations, klass som kulturöverskridande. Mötesplatsen kommer att innehålla bildningslokaler, mötesplatser, café och restaurang, trygghetsboenden och secondhandförsäljning. Tillsammans skapar mötesplatsen mycket goda möjligheter till verksamhet som aktivt kan främja språkinlärning, etablering och integration för personer med dessa behov (framtida målgrupp/deltagare).
För att visionerna om Framtidens mötesplats skall kunna realiseras behöver de ingående organisationerna tillsammans bygga upp kunskap om hur uppdraget ska utformas i den tilltänkta anläggningen. Vi vill planera för verksamhetsmetoder där våra deltagare erbjuds öppna stödjande aktiviteter, handledning, språkinlärning, arbetspraktik och stöd till matchning mot arbetsmarknad.
Då både forskning liksom våra egna erfarenheter visar att stödet behöver vara individuellt utformat för att bästa möjliga resultat ska uppnås behöver de behöver arbets- och verksamhetsmetoderna förankras med ansvariga statliga och kommunala myndigheter. Projektägarna vill därför undersöka och utveckla formaliserade samarbeten med berörda myndigheter, Arbetsförmedlingen, socialomsorg och vuxenutbildningen. Det som ska åstadkommas är långsiktighet och varaktighet i arbetet med målgruppen.
Efter förstudien har projektägarna ambitionen att ansöka om medel för ett genomförandeprojekt.