Dokument – Driva projekt

Innehåll på sidan

Utvärdering och uppföljning

Digital deltagarredovisning

Ekonomiska blanketter och mallar

Här hittar du Arbetstidsredovisning, Mall för beräkning av personalresurser, Närvarorapporter, Aktuella enhetskostnader för personal och deltagare m.m.

SCB och inrapportering av statistik från projekten

Kommer strax info här

Deltagarna

Statistiskmyndigheten SCB ansvarar för upprättandet av ett deltagarregister och att ta fram statistik på uppdrag av Svenska ESF-rådet.

Inspirationsmaterial

Arbeta mot resultat

Bedrägeribekämpning