24-004-S05 - Länkar

Diarienummer:
24-004-S05
Namn:
Länkar
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2025-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002759
Projektägare:
PITEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagare ort:
PITEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien Länkar syftar till att arbeta med utmaningarna med långa avstånd och begränsad tillgång till utbildning i Övre Norrland, särskilt inom vuxenutbildningen i södra Norrbotten (VSN). Förstudien avser att utforska möjligheterna för att förbättra tillgängligheten på utbildningar genom samarbete mellan kommunerna Piteå, Luleå, Boden, Kalix, och Älvsbyn, med hjälp av digitala hjälpmedel. Genom att kartlägga den nuvarande tekniska kapaciteten på lärcentra i VSN, de pedagogiska behoven hos VSN:s undervisande personal, samt genom att utforska hur Vårdlab i Piteå kan utrustas för distansöverbryggande utbildning, hoppas projektet kunna identifiera utvecklingsmöjligheter som på sikt skulle kunna stärka den regionala kompetensförsörjningen och främja livslångt lärande, i linje med de horisontella principerna om jämställdhet, icke-diskriminering, och tillgänglighet.

För att nå sina mål planerar Länkar att genomföra en rad aktiviteter, inklusive två enkätundersökningar riktade till undervisande personal och elever inom VSN samt intervjuer bland undervisande personal, teknikinventeringar vid lärcentra, och studiebesök vid andra utbildningsanordnare och mässor för att samla inspiration. Projektet är starkt förankrat i VSN:s befintliga samarbetsstrukturer och är utformat för att adressera regionens unika utmaningar med gles befolkning och demografiska förändringar. Genom att belysa den digitala kompetensen och infrastrukturen hos VSN:s lärcentra, syftar Länkar till att undersöka om det finns mer tillgängliga och flexibla utbildningsmöjligheter för invånare i VSN, vilket är avgörande för regionens fortsatta utveckling och attraktivitet.