24-004-S04 - Samverkan för effektiv kompetensförsörjning

Diarienummer:
24-004-S04
Namn:
Samverkan för effektiv kompetensförsörjning
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002601
Projektägare:
VILHELMINA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
91281
Stödmottagare ort:
VILHELMINA
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet inriktar sig på utlysningens mål 3 om samverkan för insatser som bidrar till nya och/eller effektivare samverkansformer mellan arbetsmarknads-, näringslivs- och utbildningsaktörer.

Projektet vill identifiera de behov och förutsättningar som kommunen har för effektivare samverkansformer mellan arbetsmarknads- näringslivs- och vuxenutbildningsenheterna som förberedelse inför en ansökan om ett genomförandeprojekt ESF+.