24-004-S03 - Lärcentrumsamverkan Södra Lappland

Diarienummer:
24-004-S03
Namn:
Lärcentrumsamverkan Södra Lappland
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2025-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002791
Projektägare:
ÅSELE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
91985
Stödmottagare ort:
ÅSELE
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Lärcentrum fyller därför en viktig roll i att kunna bidra till att kommuninvånare ska ha möjlighet att utbilda sig från hemkommunen utan att behöva flytta.
Små kommuner i glesbygd har ett stort behov att behålla och locka till sig kompetens. Det gäller även de kommunala lärcentrum i Åsele kommun och Dorotea kommun som har haft svårigheter med att rekrytera utbildad personal och kommer att få framtida utmaningar att bibehålla kompetensen som finns. Utmaningarna att rekrytera utbildad personal handlar om faktorer som tillgång på utbildade personer, deltidstjänster, arbetsuppgifter och pensionsavgångar.
Förstudien Lärcentrum Södra Lappland syftar till att se vilka möjligheter, samt hinder, som finns att samverka mellan de båda lärcentrumen kring organisation, resurser och arbetsuppgifter. Den stora frågeställningen är om våra lärcentrum kan blir hållbara och attraktiva arbetsplatser genom ytterligare samverkan.