24-004-S02 - Samhällsinnovation i glesa geografin

Diarienummer:
24-004-S02
Namn:
Samhällsinnovation i glesa geografin
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2025-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002718
Projektägare:
PAJALA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
98485
Stödmottagare ort:
PAJALA
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Samhällsinnovation i glesa geografin

För att lösa kompetensförsörjning behöver välfärden nya verktyg, metoder och förändrade arbetssätt. Nytt tänk för att möta utmaningar som grundar sig på att vi är för få och bor för glest. Vi klarar inte att tillhandhålla den lagstadgade samhällsservicen på den nivån som behövs idag och i framtiden samtidigt som regionens expansion är på en nivå som vi inte har sett i modern tid. Vi behöver utveckla innovationer som kan öka den glesa geografins kapacitet i inlandskommuner i norra Sverige.

Vi kämpar med att behålla den personalen vi har. Vi behöver rekrytera nya medarbetare. Varje kommun arbetar intensivt med att hitta nya arbetssätt och förbättra de befintliga för att kompetensförsörja sina verksamheter. Men det räcker inte! Det är här vi behöver tänka nytt och innovativt! Den befolkningen vi har idag, imorgon och om 10 år kommer inte att räcka till för att möta den utvecklingen länet har framför sig.

Samhällsinnovation i glesa geografin handlar om att söka medel för en förstudier där syftet är att stärka offentlig sektors förmåga att utveckla innovationer som kan stödja de utmaningar som viktiga samhällsfunktioner står inför. Inte minst kompetensförsörjning. Förstudien ska analysera nuläget, testa mognadsgraden av innovations arbetssätt samt kartlägga och identifiera ett antal områden som skulle kunna lyftas till ett senare genomförandeprojekt.