24-003-S06 - Samverkansplattform SUA

Diarienummer:
24-003-S06
Namn:
Samverkansplattform SUA
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002643
Projektägare:
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
93185
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I Skellefteå och region Övre Norrland saknas idag en fungerande samverkansplattform vilken samlar flera olika lärosäten som tillsammans med näringslivet utvecklar verktyg och metoder för livslångt lärande, som i praktiken möjliggör storskalig kompetensomvandling.

Lösningen på Skellefteås utmaningar när det gäller högre utbildning har blivit att arbeta för en ny modell i det akademiska landskapet, Skellefteå Universities Alliance, SUA. I 1 år har vi, med egna medel, arbetat med att skapa en allians av nationella och internationella lärrosäten som verkar tillsammans för att möta det akuta behovet av högre utbildning på en plats. Nu behöver vi ta SUA från koncept och ide till operativ verksamhet, och utveckla struktur och former för det fortsatta arbetet.

I projektet kommer vi till stor del använda oss av olika verktyg som bidrar till att skapa delaktighet och samsyn kring de aktiviteter som ska göras bland projektets aktörer. Den huvudsakliga formen för detta är workshops, seminarium och möten där demokratiska metoder nyttjas för att föra processen framåt, och som bidrar till lärande. Dessutom kommer vi fortsatt nyttja befintliga digitala verktyg och digital kommunikation för att skapa engagemang och delaktighet, på ett hållbart sätt, och som kraftigt minskar utmaningar i de stora geografiska avstånden, regionalt och nationellt.

Projektets mål är att kapaciteten ska ökat för att hantera kompetensförsörjningsutmaningen via en fungerande samverkansplattform som samlar olika lärosäten och näringsliv, vilka tillsammans vidare utvecklat samt undersökt verktyg, arbetssätt och metoder för livslångt lärande.

Ma?lgruppen för projektet är lokalt näringsliv med företrädare, lärosäten och projektägaren.