24-003-S02 - Kompetenskatalysator 1.0

Diarienummer:
24-003-S02
Namn:
Kompetenskatalysator 1.0
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-09-01
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000653
Projektägare:
NORRBOTTENS KOMMUNER
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97128
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I denna ansökning samlas prao, arbetsplatsförlagt lärande (APL), arbetspraktik, praktik och arbetsträning under samlingsbegreppet praktik där inget annat anges för att underlätta för läsaren.

Norrbotten står inför en kompetenskris på grund av unika utmaningar såsom stor industrietablering, åldrande befolkning och långa avstånd. Ojämställdhet i arbetsmarknaden förvärrar situationen, där kvinnor och män tenderar att välja traditionella yrken för sina kön.
Ett specifikt problem är att det saknas rutiner och samverkansstrukturer för att tillhandahålla praktikplatser för individer i behov av praktikplatser. Det identifieras att bristen på samverkan och koordination mellan olika organisationer och företag är en central orsak till problemet. Avsaknad av samverkansstrukturer leder till att elever inte får den utbildning de har rätt till och att arbetsgivare kan neka att ta emot praktikanter på grund av press i den dagliga driften. Problemet sträcker sig över flera utbildningsnivåer och kommunala verksamheter och påverkar både ungdomar och vuxna.

För att möta dessa utmaningar föreslås projektet "Kompetenskatalysator 1.0". Projektet syftar till att skapa hållbara samverkansstrukturer mellan olika förvaltningar och arbetsgivare för att förbättra praktikplatshantering. Detta inkluderar att utveckla samverkan både internt mellan kommunala verksamheter och externt med privata arbetsgivare. Projektet kommer att bedrivas i två kommuner och utgår från lärcentrum som nav. Målen inkluderar att skapa mer jämställda och inkluderande praktikplatser samt sprida kunskap om effektiva samverkanslösningar.