24-001-S02 - KLIV- kompetenslyft i vården

Diarienummer:
24-001-S02
Namn:
KLIV- kompetenslyft i vården
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-05-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002767
Projektägare:
BODENS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
96186
Stödmottagare ort:
BODEN
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
200
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Arbetsmarknaden i Norrbotten är god och nya stora etableringar som sker i närområdet medför ökad konkurrens om arbetskraft. Då det redan nu finns utmaningar i att rekrytera utbildad personal inom omsorgen, behöver Bodens kommun utbilda fler till arbete inom omsorgen. För att höja kompetensen hos outbildad personal och bibehålla god kvalitet inom socialförvaltningens enheter behöver Bodens kommun effektivisera utbildningsvägarna in i vård- och omsorgsyrket genom arbetsplatsnära lärande och validering av kompetenser.