23-081-S10 - Analys, samverkan och utveckling av svetskompetens

Diarienummer:
23-081-S10
Namn:
Analys, samverkan och utveckling av svetskompetens
Startdatum:
2024-05-01
Slutdatum:
2025-04-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020170307
Projektägare:
SVETSKOMMISSIONEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det är stor brist på svetsare och övrig personal med svetskompetens på svenska arbetsmarknaden och hos svetsande företag. Försörjningen till industrin från grundutbildningen av unga och vuxna räcker idag inte ens för att täcka de avgångar från yrkena som sker i form av t.ex. pension, karriär och övergång till andra yrken. Än mindre till att täcka det stora underskott på kompetenta svetsare som råder. Prognosen för att vända denna trend är dyster. Även om positiva utsikter kan skönjas med anledning av nyliga politiska beslut kommer effekterna av dessa åtgärder att dröja många år.

Dagens situation präglas också av den skeva könsfördelningen i branschen och av svårigheterna att tillhandahålla likvärdig utbildning nationellt.
Syftet med projektet är att analysera orsaker och samband mellan verkligt kompetensbehov för svetsning inom industrin jämfört med utbildning och omställning inom svetsområdet, för att förstå och formulera åtgärder och planera relevanta och korrekta aktiviteter.

Genom aktiviteter som enkäter, workshops och samverkan i referensgrupp och yrkesnämnd kommer innehållet i utvärderingen både utvecklas och förankras.

Målsättningen är att sammanställa en kompetensutvecklingsplan som grund för framtida åtgärder och aktiviteter för kompetensförsörjning inom branschen. Modeller för samverkan och åtgärder ska initieras för en effektivare kompetensutveckling, likvärdig utbildning och likabehandling.