23-080-S06 - Kultur som motor

Diarienummer:
23-080-S06
Namn:
Kultur som motor
Startdatum:
2024-04-22
Slutdatum:
2027-04-21
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002882
Projektägare:
BOTKYRKA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
14785
Stödmottagare ort:
TUMBA
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
320
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Botkyrka kommun har sökt stöd från Europeiska socialfonden (ESF) för att bekämpa barnfattigdom och segregation genom ett projekt som fokuserar på att stödja unga vuxna i åldern 18–29 år från socioekonomiskt utsatta områden. Projektet, som drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen, tar sikte på att använda kreativa näringar som ett verktyg för att främja deltagarnas välmående och öka deras möjligheter till arbete eller vidare studier. Genom mentorskap, motiverande samtal, och utbildning inom kultur, samt olika aktiviteter såsom studiebesök och folkbildande insatser, strävar projektet efter att skapa en inkluderande miljö där deltagarna kan utveckla sina färdigheter och därmed närma sig arbete eller studier. Dessutom är projektet inriktat på att etablera en långsiktig organisations- och samverkansstruktur för att säkerställa att stödet till unga vuxna fortsätter även efter projektets avslut. Genom att erbjuda kompletterande kompetenser och förberedelser inom kultur- och konstnärliga områden, samt genom att arbeta med inkluderande utbildningsformer, strävar projektet efter att minska de socioekonomiska klyftorna och främja en mer jämlik samhällsutveckling i Botkyrka.