23-080-S01 - Social vägledning Ung Malmö

Diarienummer:
23-080-S01
Namn:
Social vägledning Ung Malmö
Startdatum:
2024-04-22
Slutdatum:
2027-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
160
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Enheten arbete och studier unga (EASU) på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad ska genomföra projektet Social vägledning Ung Malmö för att minska ekonomisk utsatthet bland unga vuxna (18-29 år) i områdena Rosengård, Nydala, Hermodsdal och Lindängen. Insatsen syftar till att öka möjligheterna för arbete och studier samt minska psykisk ohälsa och social isolering.

Primär målgrupp är personer som är inskrivna på EASU och boendes i de specifika områdena. Sekundär målgrupp är dels personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och boende i de specifika områdena, dels andra individer 18-29 år boendes där.

Genom social vägledning ska projektet stötta målgruppen via fyra parallella spår:
1. Informationsinsatser på grupp- och individnivå
2. Drop in-vägledning på plats i de aktuella områdena
3. Konsultation och punktinsatser
4. Fördjupad vägledning

Målet är att 160 deltagare ska ta del av projektet varav 80 ska få tillgång till fördjupad vägledning. De som får ta del av fördjupad vägledning ska genom sitt deltagande göra en positiv stegförflyttning närmre arbetsmarknaden.