23-079-S13 - Särskild insats trygghet Östra Mellansverige

Diarienummer:
23-079-S13
Namn:
Särskild insats trygghet Östra Mellansverige
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696378459
Projektägare:
TalangAkademin Ekonomisk förening
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
600
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Ett växande antal unga i Östra Mellansverige avbryter eller riskerar att avbryta sina studier, och inte ta sig in på arbetsmarknaden. Allt fler insocialiseras till miljöer kopplade till organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Problemet är inte isolerat till att vara på individ eller insatsnivå enbart, utan beror till stora delar på brist struktur och samverkan.

TalangAkademin och Idéer för livet gör gemensam sak med kommunerna för att stärka det förebyggande arbetet, i nära samarbete med ett stort antal aktörer. Ambitionen är att projektet ska komplettera andra insatser, och skapa nya vägar till samverkan och samarbete, till nytta för individerna i slutändan.

Projektet kommer särskilt fokusera på unga och deras föräldrar som befinner sig i olika former av riskmiljöer, för att bryta insocialiseringen till kriminalitet och social utestängning. Polis, skola och socialtjänst vet oftast vilka individerna är. Gemensamt för alla är att de har olika behov, det finns ingen standardlösning att ta till som gör att situationen förändras.

De tre arbetspaketen är sammanlänkande:
1 Systematiskt ta fram lokala lägesbilder som involverar och fokuserar på unga
2 Testa manualer för platssamverkan med koppling till aktuell forskning och effektmätningsverktyg samt testa en metod för tidiga insatser i skola
3 Genom insatser i ett samverkansråd lotsa prioriterade individer vidare till lämpliga insatser och aktiviteter