23-079-S04 - Arbete för gemenskap, samarbete i Eskilstuna

Diarienummer:
23-079-S04
Namn:
Arbete för gemenskap, samarbete i Eskilstuna
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
300
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Kompetensförsörjningsutmaningen är ett av de största tillväxthindren på svensk arbetsmarknad. Syftet med projektet Arbete för gemenskap, samarbete i Eskilstuna är att Arbetsförmedlingen och Eskilstuna Kommun gemensamt skapar en strukturerad samarbetsmodell. Modellen ska bidra till att tillgängliggöra personer i målgruppen till den rådande arbetsmarknaden och därmed i högre grad möta arbetsgivarnas behov av utbildad och kompetent personal.
Projektets mål är att skapa och implementera en samverkansmodell där Arbetsförmedlingen och kommun arbetar tillsammans för att stegförflytta resurssvaga individer till att bli matchningsbara mot arbete, reguljär utbildning, alternativt arbetsmarknadsutbildning eller Arbetsförmedlingens upphandlade insatser såsom Karriärvägledning (KVL), Steg till arbete (STA) och Rusta och matcha. På grund av begränsade kunskaper i det svenska språket och andra kompetensbrister är en stor del av de utrikesfödda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen inte tillgängliga för Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster, ofta beroende på en komplexitet i de bakomliggande orsakerna. Projektet ska genom ökad lokal närvaro av Arbetsförmedlingen, i samverkan med Eskilstuna kommun och eventuella fristående aktörer, kombinera och arbeta upp metoder för att identifiera problematiken hos målgruppen. Arbetet sker i samplanering och ger därmed individerna förutsättning för stegförflyttning till att bli tillgängliga för Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster och insatser. Målsättningen är att individen ska kunna tillgodogöra sig befintliga insatser för att lättare kunna nå arbetsmarknaden och därmed bli självförsörjande.