23-079-S01 - Vägen till arbete

Diarienummer:
23-079-S01
Namn:
Vägen till arbete
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002098
Projektägare:
SALA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
73325
Stödmottagare ort:
SALA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
75
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sala kommun vill arbeta med målgruppen som står långt från arbetsmarknaden eller studier. Huvudparten kommer att vara nyanlända som finns inskrivna hos Arbetsmarknadsenheten. De aktiviteter som kommer att äga rum är bl a undervisning i svenska språket, hälsoaktiviteter samt hur svenska samhället fungerar. Vi räknar med att ha ca 100 personer inskrivna under sammanlagt 34 månader.
Vi kommer att arbeta med bl a BIP-metoden.