23-078-S02 - Stärkt undersköterskekompetens inom Funktionsstöd

Diarienummer:
23-078-S02
Namn:
Stärkt undersköterskekompetens inom Funktionsstöd
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001967
Projektägare:
ÖREBRO KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
70135
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Område funktionsstöd inom Socialförvaltningen har identifierat drygt 270 individer som genom en vidareutbildning till undersköterska skulle stärka sin roll på arbetsmarknaden. En utbildningssatsning på gruppen skulle också bidra till att minska den kompetensbrist som finns vad gäller undersköterskor i kommunen och regionens som helhet samt bidra till att förbättra det stöd som ges till brukare inom Funktionsstöd.
Projektet kommer bedrivas av Område funktionsstöd inom Socialförvaltningen samt Vuxenutbildningen inom förvaltningen Gymnasie- och arbetsmarknad.
Projektet har som mål att identifiera målgruppens förutsättningar och drivkrafter på individnivå erbjuda vidareutbildning till undersköterska enligt antingen en utbildning över två terminer eller ett snabbspår på en termin (validering). Projektet har som mål att erbjuda 100 utbildningsplatser fördelade terminsvis över perioden september 2024 till december 2026. Antalet som genomgår utbildningen beror på utfallet av den individuella utbildningskartläggningen men projektet förväntas resultera i 60-80 utbildade undersköterskor.
Projektet har även ambitionen att följa medarbetaren efter avslutad utbildning för att ge så goda möjligheter som möjligt för att individen även skall få nya arbetsuppgifter och ansvar i relation till sin nya utbildning på arbetsplatsen efter avslutad utbildning.
Projektet och medfinansiering är väl förankrat i de delar av organisationen som är involverade.
Projektet har tagit fram en process som under projektet kommer upprepas terminsvis för att följa deltagarna och succesivt förbättra och utveckla arbetssätt över tid. Den långsiktiga ambitionen är att projektet vid avslut skall uppvisa så positiva effekter så att det av beslutsfattarna bedöms så viktigt att det blir en integrerad del av verksamheten.