23-077-S05 - Kompetenshöjning Stockholms Stadsmission

Diarienummer:
23-077-S05
Namn:
Kompetenshöjning Stockholms Stadsmission
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020031954
Projektägare:
STOCKHOLMS STADSMISSION
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
13106
Stödmottagare ort:
NACKA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
124
Insats av strategisk betydelse:
Nej


Med detta projekt vill Stockholms Stadsmission kompetensrusta för att möta en ökad konkurrens inom området arbetsmarknadsinsatser och kunna ge deltagare i arbetsmarknadsinsatser (personer som är föremål för insatser via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller kommun) bättre förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att:
- Införa Supported Employment som arbetsmetod inom Arbetsträning och Rusta och Matcha för att bättre kunna möta branschstandarder.

- Utbilda handledare, yrkescoacher samt chefer i Låg affektivt bemötande (LAB) samt Motivational Interviewing (MI) i syfte att bättre kunna stödja deltagare inom arbetsträning/Rusta och matcha.

- Skapa en inkluderande verksamhet som förmår att stötta individen, oavsett bakgrund och förutsättningar, i sin stegförflyttning närmare arbetsmarknaden genom att höja medarbetares kompetens i inkluderingsfrågor.