23-076-S01 - Förstudie Livslångt lärande i Byggbranschen

Diarienummer:
23-076-S01
Namn:
Förstudie Livslångt lärande i Byggbranschen
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5569109233
Projektägare:
Mikroinvest Sverige AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
13840
Stödmottagare ort:
ÄLTA
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

1. Förstudien syftar till att utforska och analysera kompetensbehov på individ- och organisationsnivå från entreprenadföretag till underentreprenörsföretag och från projektledare till arbetsledare och yrkesarbetare. Förstudien syftar till att kartlägga kompetensbehov, men även att identifiera utmaningar inom områden som jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Som effekt av denna förstudie kommer en god grund finnas för att ta fram en projektansökan för kompetensutvecklingsprojekt med mål att skapa en skalbar modell för bygg- och anläggningsföretag.

2. Stockholmsregionen står inför flera utmaningar på arbetsmarknaden, inklusive ökad arbetslöshet, ekonomisk nedgång, och behovet av att möta nya krav från teknikutveckling och klimatomställning. Förstudien kommer att bidra till att identifiera och analysera dessa utmaningar för bygg- och anläggningsföretag på ett systematiskt sätt, vilket är avgörande för att utforma effektiva åtgärder för kompetensutveckling och därigenom möta dessa utmaningar.

3. Genom att utföra en noggrann problem- och behovsanalys på individ- och organisationsnivå kommer förstudien att bidra till att identifiera konkreta behov och utmaningar inom kompetensutveckling. Detta ger en grund för att utforma relevanta lösningar och framtida projektidéer som kan adressera dessa behov på ett effektivt sätt.

4. Förstudien kommer även att involvera medarbetare och ledning från olika aktörer inom Stockholmsregionen, vilket säkerställer en bred förankring och engagemang för de framtida kompetensutvecklingsprojekten. Detta är viktigt för att säkerställa att de föreslagna åtgärderna är relevanta och genomförbara i praktiken.

5. Genom att även fokusera på kompetensbehov som bidrar till en hållbar utveckling, både i termer av miljövänliga produktionssätt och social inkludering, kan förstudien och senare projekt bli en viktig del av regionens långsiktiga strategi för att möta globala hållbarhetsmål och regionala utvecklingsmål.
Sammanfattningsvis är förstudien nödvändig för att förstå och analysera kompetensbehov, identifiera utmaningar och utforma en välgrundade projektansökning som kan bidra till att möta Stockholmsregionens aktuella och framtida utmaningar på arbetsmarknaden för bygg- och anläggningsföretag.