23-075-S10 - UPSC+

Diarienummer:
23-075-S10
Namn:
UPSC+
Startdatum:
2024-07-01
Slutdatum:
2025-04-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8025367759
Projektägare:
BEREDSKAPSLYFTET IDEELL FÖRENING
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
470
Insats av strategisk betydelse:
Nej

UPSC+ syftar till att förbättra inkluderingen av ukrainska flyktingar på arbetsmarknaden och på så vis bidra till målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Projektet drivs av Beredskapslyftet. Vi är en ideell förening och plattform för att mobilisera resurser från näringslivet i syfte att stötta samhället och för näringslivet att bättre nyttja samhällets resurser i form av tillgänglig arbetskraft.

Vi startade Ukrainian Professional Support Center (UPSC) under våren 2022, i samarbete med en rad olika rekryteringsföretag. UPSC matchar arbetssökande ukrainare mot arbetsgivares kompetensbehov. Projektteamet består av erfarna rekryterare och projektledare från både Sverige och Ukraina.

I UPSC+ ska vi fortsätta stötta ukrainare och arbetsgivare att träffas. Men med tanke på vår koppling till näringslivet och de arbetstillfällen det innebär ska vi utveckla vårt arbetssätt så att det kan tillämpas på nya målgrupper, till exempel de som står längre ifrån ett arbete.

Genom att utveckla vårt arbetssätt i relation till forskning om framgångsrika arbetssätt för att stötta individer som står långt ifrån arbetsmarknaden in i arbete (Beskæftigelses Indikator Projekt i Danmark) samt genom att knyta starkare band till offentliga aktörer (samordningsförbund och kommuner) där dessa målgrupper ofta befinner sig, vill vi genom UPSC+ bidra till metodutveckling och tvärsektoriell samverkan för att skapa vägar in i arbete för fler.