23-075-S08 - UCareKFUM 2.0

Diarienummer:
23-075-S08
Namn:
UCareKFUM 2.0
Startdatum:
2024-07-01
Slutdatum:
2027-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020060169
Projektägare:
KFUM DISTRIKT ÖST
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
600
Insats av strategisk betydelse:
Nej

UcareKFUM 2.0, drivet av KFUM Distrikt Öst med samverkan från KFUM Central och House of Ukraine, syftar till att främja integrationen och arbetsmarknadsetableringen för arbetslösa ukrainare under massflyktsdirektivet och nyanlända i Stockholmsregionen. Genom en grundlig problemanalys har vi identifierat kritiska hinder såsom brist på språkkunskaper, begränsad tillgång till arbetsmarknaden, och utmaningar i social integration. Våra projektmål fokuserar på att erbjuda skräddarsydda etableringsinsatser, skapa "trygga rum" för psykosocialt stöd, och utveckla hållbara strategier för integration genom arbetsmarknadsförberedelse och samhällsengagemang. Metoderna innefattar individuell behovskartläggning, tematiska språkcaféer, och integrerade stödaktiviteter som adresserar både praktiska och emotionella behov. Projektet är djupt förankrat hos de deltagande organisationerna, med en styrgrupp som representerar en bred kompetens och engagemang för projektets framgång. Genom att kombinera praktiskt stöd med psykosociala insatser strävar vi efter att skapa en långsiktig positiv förändring för vår målgrupp och bidra till en mer inkluderande och hållbar samhällsstruktur.