23-074-S03 - Interkultur ASBF

Diarienummer:
23-074-S03
Namn:
Interkultur ASBF
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8025425979
Projektägare:
INTERKULTUR I LUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
40
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet bygger på idén om ett "Arbetsmarknadsintegrerande Socialt Bemanningsföretag" (ASBF). Detta är en tilltänkt organisation som skapar anställningar av individer ur målgruppen, för att förmedla deras tjänster till å ena sidan socialt ansvarstagande arbetsgivare, och å andra sidan en social moderförening som samlar målgruppen för att bedriva insatser för dess utveckling och samhällsetablering.

Projektet syfte är att undersöka om ett ASBF, i formen av ett affärsdrivande komplement till en social förening, är en hållbar och skalbar lösning för att få in föreningens medlemmar på arbetsmarknaden. Detta skulle innebära att målgruppen kan ta kontroll över processen, i stället för att vara i beroendeställning.

Målgrupp för projektet är personer med utländsk bakgrund i eller inom pendlingsavstånd från Lund, som står utanför arbetsmarknaden. Från 2015 och framåt har Lunds kommun tagit emot drygt 4 000 flyktingar, och det huvudsakliga problemet som projektet adresserar är att 62% av arbetsföra i denna grupp är i avsaknad av sysselsättning.

Projektets metod är att bygga upp en projektorganisation som fungerar som en prototyp av ett ASBF, etablera ett externt nätverk av arbetsgivare som vill vara med och ta emot projektets deltagare, samt utifrån denna struktur genomföra projektinterventioner för minst 8 deltagargrupper med totalt minst 40 deltagare. Med bas i interventionerna genomförs utvärdering och analyser, vilket tillsammans genererar projektets resultat och utgör underlag för beslut om implementering.

Stödsökande och huvudman för projektet är föreningen Interkultur i Lund, som samlar och egenorganiserar projektets målgrupp för att stötta den i sin samhällsetablering. Medfinansiärer är basketklubben IK Eos, genom det sociala hållbarhetsprogrammet Eos Cares, samt Rusta & Matcha-företaget Jobb- & Studieguiden AB.

Projektet genomförs i Lund under tidsperioden september 2024 – augusti 2026.