23-073-S01 - Gemensamt I Rätt Riktning

Diarienummer:
23-073-S01
Namn:
Gemensamt I Rätt Riktning
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2026-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8460039798
Projektägare:
GLOKALA FOLKBILDNINGSFÖRENINGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20041
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
130
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Att många utrikes födda kvinnor i Malmö varken arbetar eller studerar får långtgående effekter både för kvinnorna själva, för samhället i stort och för Malmö som stad.

För gruppen kvinnor krävs en rad stödjande insatser från samhällets sida. Det omfattar även insatser som har ett huvudsakligt fokus på arbetsförberedande och framförallt studieförberedande insatser som kan bana vägen för och underlätta kvinnornas stegvisa förflyttning mot studier och arbete.

Ett flertal studier visar att landets folkhögskolor har en viktig roll att i samverkan, inte minst med kommunala arbetsmarknadsenheter, kunna möta gemensamma utmaningar för de individer som står utanför arbetslivet. Folkhögskolor har en lång erfarenhet av att möta personer, i många fall kvinnor, som står långt ifrån samhället och som har behov av stöd och anpassningar.

Glokala Folkhögskolan genomför därför ett projekt för 130 kvinnor i Malmö som varken arbetar eller studerar. Projektet bygger på en genomarbetad analys kopplad till kvinnornas behov, en förankringsprocess av projektet gentemot Malmö stad, beprövade metoder från ett folkhögskoleperspektiv samt att Glokala Folkhögskolan är en urban folkhögskola lokaliserad mitt i Malmö omsluten av de områden där merparten av kvinnorna i målgruppen är bosatta.

Projektet bygger på en helhet av behovsstyrda insatser som synliggör styrkor och formella/informella kompetenser – fokus på att kunna möta varje kvinna och anpassa insatser och utbildningar utifrån deltagarens unika förutsättningar.

Kvinnorna kommer att befinna sig på en folkhögskola där en utbildning inte bara utformas utifrån individuella hänsyn utan också används som en grund och en pedagogisk metod för delaktighet i en större gemenskap inom ramen för ett naturligt socialt utbildnings- och yrkesmässigt nätverk.

Det handlar också om betydelsen av en hållbar utbildningskedja för kvinnorna exempelvis genom olika studiemotiverande och språkstärkande kurser, yrkesutbildningar samt en inriktning på lågtröskelinsatser som kan erbjudas kvinnorna i projektet innan de kan delta i insatser som utbildning, praktik eller arbetsträning.

Projektet ska bidra till att medverkande kvinnor, utifrån beprövade metoder och förhållningssätt från folkhögskolan, ska ha gjort en stegförflyttning gentemot studier och/eller arbete. Det ska också ha resulterat i en rapport för hur folkhögskolor kan arbeta för att stödja kvinnor som varken arbetar eller studerar att ta sig närmare studier och/eller arbete.