23-072-S01 - Föräldrakraft

Diarienummer:
23-072-S01
Namn:
Föräldrakraft
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024788948
Projektägare:
STIFTELSEN BOTILDENBORG
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
21237
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
15
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien Föräldrakraft syftar till att stödja främst utrikesfödda föräldrar som bor i socioekonomiskt utsatta områden och som inte har barn på förskola. Detta är en sårbar målgrupp och som ofta står långt från arbetsmarknaden. För att kunna motverka att föräldrarna hamnar i utanförskap och framtida försörjningsstöd vill förstudien Föräldrarkraft ta fram metoder för att föräldrar ska komma närmare arbete/studier och att barn ska starta förskola.

En av de samhällsutmaningar som den regionala handlingsplanen belyser är att en fjärdedel av regionens invånare riskerar att hamna i fattigdom. En prioriterad grupp att lyfta är de som varken arbetar eller studerar sk VAS.

Målgruppen med föräldrar som inte har barn på förskola är en grupp som hamnar under radarn då det uppbär föräldrapeng och därmed inte är arbetslösa. I verkligheten kan föräldrarna vara långt från arbetsmarknaden och sakna utbildning utan att det syns i statistik. Att jobba med målgruppen i tidigt skede skulle undvika att de senare i livet blir beroende av försörjningsstöd.

Förstudien kommer att fördjupa kunskapen kring målgruppen, ta fram metoder för att kunna stärka och motivera målgruppen för att bryta utanförskap. Förstudien kommer att inspireras av internationella projekt som jobbar med målgruppen mammor och som på olika sätt stödjer målgruppen till jobb, egen försörjning och stärkt position i samhället.