23-070-S07 - kunSKAPAnde

Diarienummer:
23-070-S07
Namn:
kunSKAPAnde
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001215
Projektägare:
HALMSTADS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
30105
Stödmottagare ort:
HALMSTAD
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
131
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projekt kunSKAPAnde ska bidra till att kommunerna kan utveckla arbetssätt och modeller för att möta behovet av ökad kompetens. Konceptet utgår från den evidensbaserade BIP-forskningen från Danmark och skall skapa en gemensam ökad kunskapsgrund utifrån evidensbaserad vetskap, innefattandes flera olika arbetsverktyg så att personalens färdigheter utvecklas på ett sätt som stärker dem i deras ställning på arbetsmarknaden. Genom att bana vägen för, etablera och kvalitetssäkra efterfrågade och uppdaterade kunskaper och färdigheter hos personalen bidrar projektet även i hög grad till ökad jämställdhet. Detta då kompetensutvecklingen stärker såväl mäns som kvinnors ställning inom professionen.

Projektet fokuserar på områdena utbildning och processer för en gemensam kunskapsbas, utveckling av kompetens, förhållningssätt och ett evidensbaserat arbetssätt för att bygga upp, tillgänglighetsgöra och anpassa arbetsmarknadsinsatser. Insatserna förväntas bidra till ett mer inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Genom personalens kompetensutveckling kommer man mer effektivt kunna stödja verksamheternas målgrupper till arbete och studier.

Projektet genomförs av Halmstads kommun och Falkenbergs kommun under perioden 2024-09-01-2026-08-31.