23-069-S06 - Uppsökarteam UngSydväst

Diarienummer:
23-069-S06
Namn:
Uppsökarteam UngSydväst
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001355
Projektägare:
GÖTEBORGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
40482
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
200
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Uppsökarteam UngSydväst syftar till att utveckla ett uppsökande arbete för att nå unga i riskzon för kriminalitet och utanförskap. Problemen som arbetet utgår ifrån är att allt fler unga rekryteras till kriminella nätverk och i allt yngre åldrar, har svårt att lämna den kontexten, att tjejer i dessa miljöer inte upptäcks i tid och att dessa individer riskerar skolavhopp, ohälsa och utanförskap. Samhället behöver mobilisera och agera i tid för att vända utvecklingen och det görs effektivast genom ett förstärkt arbete i närområdet.

Målgruppen är dels unga som finns aktuella inom olika insatser hos socialförvaltning Sydväst, dels unga som behöver insatser och stöd men som ännu inte nåtts. Ett uppsökande team bestående av olika specialistkompetenser (UVAS, avhopp, psykosocial hälsa och digital utsatthet) kompletteras med en sysselsättningscoach och kan på så sätt individanpassa stödet utifrån problematik och behov. Projektets metodutvecklingsdel syftar dels till att öka kunskapen om digital utsatthet, dels till möjligheten att nå unga digitalt och förutsättningarna för att utveckla detta med stöd av användardriven innovation.

Samverkan mellan aktörer i lokalområdet är mycket viktigt för projektets genomförande och resultat. Kommun, polis, bostadsbolag och civilsamhällesaktörer har varit inblandade i tidigare utvecklingsarbete och är därför givna aktörer här också. Detta gör också att förankring och ägarskap grundar sig i en gemensam vilja att stärka ungas förutsättningar att etablera sig i samhällslivet.