23-068-S02 - LÄRDIG (Lärande i digital miljö)

Diarienummer:
23-068-S02
Namn:
LÄRDIG (Lärande i digital miljö)
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002494
Projektägare:
ÅRE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83722
Stödmottagare ort:
JÄRPEN
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
124
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vårt samhälle blir allt mer digital och så även arbetslivet. Idag innebär även huvudsakligen manuella arbeten vissa uppgifter som kräver digital kompetens på någon nivå. Dock har utvecklingen i samhället inte alltid följts åt av en lika snabb utveckling av digital kompetens inom dessa mer manuella yrkesgrupperna. Projektet LÄRDIG fokuserar på att hantera utmaningen med digitalt svaga medarbetare inom Åre kommun, vilket riskerar utanförskap och minskad karriärmobilitet. Målet är att främja ett inkluderande arbetsliv genom att öka digital kompetens och därigenom minska diskriminering och öka konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Metoden innefattar utbildningspaket baserade på ramverket för digital kompetens, anpassat till Åre kommuns arbetsprocesser. Genom att nyttja e-utbildningsplattformen Lingio ska en inkluderande och jämställd utbildning bestående av anpassningsbara utbildningspaket uppdelat i fem faser tillgängliggöras för hela målgruppen. Med hjälp av enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner kommer projektet anpassa utbildningen efter målgruppens behov och skapa en läroplan som efter avslut kan replikeras i alla sorters organisationer med behov av digital kompetenshöjning.