23-067-S06 - Sammanhållen modell för individen

Diarienummer:
23-067-S06
Namn:
Sammanhållen modell för individen
Startdatum:
2024-09-16
Slutdatum:
2026-09-14
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002403
Projektägare:
HÄRNÖSANDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
87180
Stödmottagare ort:
HÄRNÖSAND
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet avser att framkomma i ett nytt sätt att arbeta utifrån BIP-studiens resultat för att kunna bemöta de utmaningar som finns kring kompetensförsörjningen i Mellersta Norrland. Detta görs för att kunna ta tillvara på kompetens som redan finns i kommunen då man kan se framgent att all kompetens kommer att behövas. Projektet avser också förbereda organisationen för olika sätt att arbeta med externa parter för att skapa en större samverkan mellan olika typer av organisationer och företag.