23-067-S02 - It's a match!

Diarienummer:
23-067-S02
Namn:
It's a match!
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002528
Projektägare:
ÖSTERSUNDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83182
Stödmottagare ort:
ÖSTERSUND
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Östersunds står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Utöver den allmänna kompetensbristen, försvåras prognosen då kommunen står inför flera stora företagsetableringen samt företagsexpansioner. Planerade satsningarna med kringeffekter väntas totalt skapa mellan 7000 och 10 000 nya jobb i Östersund Kommun fram till 2032.

För att möta de stora kompetensförsörjningsbehoven i Östersunds kommun, behöver kommunen arbeta med en ökad inflyttning. I det arbetet har man identifierat framförallt två grupper som är rörliga: studenter samt nyblivna familjer. Det här projektet vill testa ett nytt arbetssätt för att nå en ny grupp. Idag finns cirka 300 000 människor som lever med tidsbegränsade uppehållstillstånd. De senaste åren har lagar och regler förändrats vilket innebär att förutsättningarna för att få ett förnyat uppehållstillstånd eller att kunna omvandla det till ett permanent uppehållstillstånd, blivit svårare. En viktig grund för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd är att ha en fast anställning. Många i den här gruppen har därav starka skäl att överväga en flytt om det innebär en tryggad inkomst. För att undersöka gruppens intresse och flyttbenägenhet har stickprov gjorts genom sociala medier, där personer runt om i landet fått svara på frågor. Sammantaget är resultatet att det finns ett intresse, mindre på vissa platser såsom Stockholm, Malmö och Göteborg och större på andra platser i Norrland, Småland och Dalarna.

Projektidén är att fokusera på denna målgrupp och att testa en modell där man bygger en struktur för en snabb matchning av nationell kompetens mot lokala arbetsgivare. Under projektets första år byggs en digital plattform upp. Syftet med plattformen är att locka personer till inflyttning i Östersund. Där kan arbetssökande i målgruppen lägga in en profil och lokala arbetsgivare kan komma i kontakt med relevant kompetens. Parallellt görs ett arbete med arbetsgivarna för att informera dom grundligt om förutsättningarna som gäller för att anställningen ska gälla.

Huvudsakligt mål är att pröva en ny metod som kan bidra till kompetensförsörjningen genom en ökad inflyttning av relevant kompetens och där arbetsgivare får hjälp att hitta nya arbetssätt för att rekrytera utanför sina befintliga strukturer. En indirekt effekt av projektet är att det blir en mer inkluderande rekryteringsprocess. Många i denna grupp står utanför arbetsmarknaden för att deras kompetens inte valideras på samma sätt som personer födda i landet. Projektets mål svarar mot utlysningens förväntade resultat "Fler arbetsgivare får sina kompetensbehov tillgodosedda och fler individer etableras på arbetsmarknaden. "