23-066-S03 - Trainee Norr

Diarienummer:
23-066-S03
Namn:
Trainee Norr
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8940012498
Projektägare:
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURS- VERKSAMHETEN VI
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
90330
Stödmottagare ort:
UMEÅ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
84
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det finns svårigheter för arbetssökande personer med försörjningsstöd att komma vidare i utbildningsstrukturen. I projektet avser vi att prova ett traineeprogram med tre olika yrkesinriktningar (städ, restaurang och service) för totalt 84 personer i Sundsvalls och Östersunds kommun. Projekttiden kommer vara 36 månader.

Mål och metoder:
• Att nå 60 deltagare i Sundsvall och 24 deltagare i Östersund under projektperioden.
• Ann minst 50% av deltagarna anställs senast 2 månader efter genomförd traineeutbildning.
• Att samverka med intressenter som våra samarbetsparter och näringslivet
• Att rekrytera arbetsgivare som projektet kan matcha deltagare mot
• Att fortbilda arbetsgivare i handledning för bättre implementering av deltagarna under praktikperioden och vid eventuell anställning.
• Att utbilda en agent i BIP-modellen, som kan utbilda och sprida modellen inom projektet.
• Validering av generella kompetenser enligt OCN-metoden så att deltagarna i projektet får papper på sig kunskap.