23-063-S06 - Träindustri 2030

Diarienummer:
23-063-S06
Namn:
Träindustri 2030
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5564894326
Projektägare:
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling Aktiebola
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
57135
Stödmottagare ort:
NÄSSJÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
232
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Under det senaste åren har byggandet minskat drastiskt i Sverige. De industriella husproducenterna runt om i Sverige har pga svikande orderingång fått varsla och säga upp många medarbetare. Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer har denna främst drabbat just företag som bygger hus och deras underleverantörer. Detta har inneburit att många av de uppsagda medarbetarna inte har blivit arbetslösa. Enligt GS-Facket har många av de uppsagda medarbetarna lämnat branschen och gått över till anställning inom andra industrier och andra branscher. Det finns en allmän optimism att läget skall förändras och att trenden vänder under senare delen av 2024. Förväntningen i branschen är att orderingången ökar under året. När det vänder och de industriella husproducenterna och deras underleverantörer behöver öka sin produktion behöver företagen också anställa fler medarbetare. Problemet är att de medarbetare som avskedats inte längre finns tillgängliga för branschen. Företagen kommer behöva anställa personal som har bristande kunskaper för det jobb som skall utföras. Även de som är kvar i företagen behöver uppdateras med nya kompetenser för att företagen skall kunna säkra upp leveranssäkerhet och leveranskvalitet.

Projektet avser att genom kompetensutvecklande insatser, baserade på det av träindustrin framtagna utbildningskonceptet Träkompetens, stödja deltagande företag till ett snabbt återtagande av produktionskapaciteten vid ökad efterfrågan av nyproducerade bostäder.